Onder de spiegel

Genre: Haiku —-> naar andere schrijfsels

Jaar: 2010

Deze Haiku is geschreven in 2010 voor het Internationaal Haiku Festival Gent 2010. De haiku verkreeg van de jury een ‘Eervolle vermelding’ en werd opgenomen in de festivalbundel ‘Zilvervisje glimt’.

Gent, 2010, geen ISBN-nummer.